Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία CAD

Αρχεία CAD

Τα αρχεία CAD (Computer Aided Design) ενδέχεται να περιέχουν σχέδια 2D ή 3D. Δημιουργούνται από προγράμματα λογισμικού CAD, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μοντέλων ή σχεδίων αρχιτεκτονικής. Τα αρχεία CAD 2D συχνά αναφέρονται ως σχέδια, ενώ τα αρχεία 3D ονομάζονται συχνά μοντέλα, μέρη ή συναρμολογήσεις.