Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία δεδομένων

Αρχεία δεδομένων

Τα αρχεία δεδομένων είναι ο συνηθέστερος τύπος αρχείων υπολογιστή. Μπορούν να εγκατασταθούν με εφαρμογές ή να δημιουργηθούν από χρήστες. Τα περισσότερα αρχεία δεδομένων αποθηκεύονται σε δυαδική μορφή, αν και ορισμένα δεδομένα αποθηκεύονται ως απλό κείμενο. Παραδείγματα αρχείων δεδομένων περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες, αρχεία έργου και αποθηκευμένα έγγραφα.