Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία βάσης δεδομένων

Αρχεία βάσης δεδομένων

Τα αρχεία βάσης δεδομένων αποθηκεύουν δεδομένα σε δομημένη μορφή, οργανωμένα σε πίνακες και πεδία. Οι μεμονωμένες καταχωρήσεις μέσα σε μια βάση δεδομένων ονομάζονται εγγραφές. Οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση δεδομένων που αναφέρονται από δυναμικούς ιστότοπους.