Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία εικόνας δίσκου

Αρχεία εικόνας δίσκου

Τα αρχεία εικόνων του δίσκου περιέχουν ένα ακριβές αντίγραφο ενός σκληρού δίσκου ή άλλου τύπου μέσου εκτύπωσης. Περιλαμβάνουν όλα τα αρχεία, καθώς και τις πληροφορίες συστήματος αρχείων. Αυτό επιτρέπει στις εικόνες δίσκου να χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή δίσκων, CD και DVD. Χρησιμοποιούνται συχνά και για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.