Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Κωδικοποιημένα αρχεία

Κωδικοποιημένα αρχεία

Τα κωδικοποιημένα αρχεία είναι αρχεία που αποθηκεύουν δεδομένα σε κωδικοποιημένη μορφή. Αυτά περιλαμβάνουν τα κρυπτογραφημένα αρχεία, τα μη συμπιεσμένα αρχεία και τα αρχεία κειμένου που έχουν κωδικοποιηθεί δυαδικά. Τα αρχεία κωδικοποιούνται συχνά για λόγους ασφαλείας και για να μην τους καταστραφεί κατά τις μεταφορές δεδομένων.