Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία εκτελέσιμα

Αρχεία εκτελέσιμα

Τα εκτελέσιμα αρχεία περιέχουν κώδικα που εκτελείται κατά το άνοιγμα του αρχείου. Τα προγράμματα των Windows, οι εφαρμογές Mac OS X, τα σενάρια και οι μακροεντολές θεωρούνται όλα εκτελέσιμα αρχεία. Δεδομένου ότι αυτοί οι τύποι αρχείων εκτελούν κώδικα όταν ανοίγουν, δεν πρέπει να ανοίξουν άγνωστα εκτελέσιμα αρχεία, όπως εκείνα που λαμβάνονται ως συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.