Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία γραμματοσειρών

Αρχεία γραμματοσειρών

Τα αρχεία γραμματοσειρών περιέχουν μία ή περισσότερες γραμματοσειρές στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές. Οι περισσότερες σύγχρονες γραμματοσειρές αποθηκεύονται είτε σε μορφές OpenType είτε TrueType, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπολογιστές Macintosh και Windows.