Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία GIS

Αρχεία GIS

Η κατηγορία GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα) περιλαμβάνει αρχεία που σχετίζονται με συσκευές GPS και λογισμικό χαρτογράφησης. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν χάρτες, αποθηκευμένες διαδρομές και σημεία διαδρομής. Πολλά αρχεία GIS αποθηκεύονται σε ανοικτές μορφές, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ συσκευών GPS και συστημάτων υπολογιστών.