Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία διάταξης σελίδας

Αρχεία διάταξης σελίδας

Τα αρχεία διαμόρφωσης σελίδας είναι έγγραφα που μπορεί να περιέχουν τόσο δεδομένα κειμένου όσο και εικόνας. Περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες μορφοποίησης, οι οποίες καθορίζουν το μέγεθος της σελίδας, τα περιθώρια και τον τρόπο οργάνωσης του περιεχομένου στη σελίδα. Τα έγγραφα διάταξης σελίδας χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία εκτυπώσεων με δυνατότητα εκτύπωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά και φυλλάδια.