Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία υπολογιστικών φύλλων

Αρχεία υπολογιστικών φύλλων

Τα αρχεία υπολογιστικών φύλλων αποθηκεύουν τα δεδομένα σε κελιά, τα οποία είναι οργανωμένα σε σειρές και στήλες. Κάθε κύτταρο μπορεί να περιέχει έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, όπως μια συμβολοσειρά κειμένου, έναν αριθμό ή μια ημερομηνία. Τα κύτταρα μπορούν επίσης να περιέχουν τύπους, οι οποίοι αναφέρονται σε άλλα κύτταρα.