Λογισμικό : πλίθα : Adobe Bridge

Adobe Bridge

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μετονομασία πολλαπλών αρχείων ταυτόχρονα
  • Αρχεία ετικετών για ταξινόμηση
  • Φυσική μονάδα εξόδου PDF
  • Εκτελεί επεξεργασίες παρτίδας με το Photoshop και το Illustrator
  • Δημοσιεύει στο Adobe Portfolio για να δημιουργήσει ιστότοπους
  • Μεταφορτώνει εικόνες στο Adobe Stock για τη συλλογή δικαιωμάτων
  • Ενσωματώνεται με άλλα προγράμματα της Adobe
  • Προσαρμόσιμη με JavaScript

Στιγμιότυπο οθόνης του Adobe Bridge CC 2019

Κύρια χαρακτηριστικά

Το Adobe Bridge είναι ένα εργαλείο ψηφιακής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ενσωματώνεται σε πολλά άλλα προγράμματα της Adobe. Έχει ενταχθεί στο Creative Suite από το CS2 και είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του Adobe Creative Cloud.

Η γέφυρα είναι χρήσιμη για τη διαχείριση των αρχείων σας και παρέχει πολλά εργαλεία για την οργάνωση. Μπορεί να εκτελεί πολλές διαδικασίες επεξεργασίας παρτίδας χρησιμοποιώντας άλλα προγράμματα της Adobe όπως το Photoshop. Μπορεί επίσης να μετονομάσει ομάδες αρχείων ταυτόχρονα και να τα επισημάνει με χρώματα ή βαθμολογίες αστεριών για να σας βοηθήσει να ταξινομήσετε τα ψηφιακά σας στοιχεία.

Εάν χρησιμοποιείτε προϊόντα Adobe, όπως Photoshop ή After Effects, το Bridge είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διαχείριση των πόρων των έργων σας. Εάν δεν χειρίζεστε ένα μεγάλο μέρος των πόρων πολυμέσων, είναι πιθανόν να χρησιμοποιείτε τα προεπιλεγμένα εργαλεία διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας.

Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 12, 2018

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Adobe Bridge CC 2019

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων