Λογισμικό : πλίθα : Adobe ColdFusion Builder

Adobe ColdFusion Builder

Έκδοση
2016
Πλατφόρμα s
Άδεια Εμπορικός
Κατηγορία Internet

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Προσαρμόσιμο Eclipse-based περιβάλλον ανάπτυξης
  • Ευφυή εργαλεία παραγωγικότητας πηγαίου κώδικα για CFML, HTML, JavaScript και CSS
  • Πρόβλεψη κώδικα στα μεγάλα προγράμματα περιήγησης ιστού
  • Ενσωμάτωση με το Microsoft Office, το Sharepoint και τον Exchange Server

Το ColdFusion Builder είναι ένα εμπορικό σήμα IDE που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών στο Διαδίκτυο από πλευράς διακομιστή. Είναι χτισμένο στην έκλειψη ανοικτού κώδικα πλατφόρμα, το ίδιο λογισμικό που εξουσιοδοτεί την εφαρμογή Flash Builder της Adobe.

Η διεπαφή ColdFusion Builder μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές διατάξεις χώρου εργασίας, που ονομάζονται "προοπτικές". Κάθε προοπτική σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε το IDE για συγκεκριμένο αναπτυξιακό σκοπό, όπως σχεδιασμό ιστοσελίδας, προγραμματισμό ή ανάπτυξη. Το ColdFusion Builder παρέχει εργαλεία διαχείρισης τοπικών και απομακρυσμένων ColdFusion διακομιστές. Ένας ενσωματωμένος πίνακας εμφανίζει τους διαθέσιμους διακομιστές και περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου για την εκκίνηση και τον τερματισμό κάθε διακομιστή. Ο πίνακας σας επιτρέπει επίσης να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών ColdFusion και παρέχει επιλογές μενού για την εκκίνηση οθονών διακομιστών και σελίδων διαχείρισης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να διαμορφώσετε πολλούς διακομιστές για ένα μόνο έργο. Για παράδειγμα, ένα έργο Web μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί διακομιστές ανάπτυξης και παραγωγής.

Το IDE του ColdFusion Builder (Integrated Development Environment) περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία παραγωγικότητας για την ανάπτυξη εφαρμογών ColdFusion. Ο επεξεργαστής πηγαίου κώδικα παρέχει σύνταξη επισημάνσεις, έξυπνα αναδυόμενα παράθυρα, ολοκλήρωση κώδικα και άλλα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά πληροφοριών. Η προβολή του προγράμματος περιήγησης στο Web εμφανίζει προεπισκοπήσεις της τρέχουσας εφαρμογής κατά την ανάπτυξή της. Επιπλέον, πολλά οδηγούς περιλαμβάνονται για τη δημιουργία ενοτήτων προγραμμάτων, όπως ο κώδικας αντικειμενοστρεφούς χαρτογράφησης (ORM) και άλλα στοιχεία βάσης δεδομένων. Από τη στιγμή που το ColdFusion βασίζεται σε Eclipse, μπορείτε να επεκτείνετε το IDE με τρίτους Plugins (ή "επεκτάσεις") που είναι διαθέσιμες στην κοινότητα Eclipse. Η Adobe περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε plugins χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ColdFusion Markup Language (CFML), παρόλο που τα plug-ins της Eclipse γράφονται εγγενώς Ιάβα.

Αν είστε προγραμματιστής ιστού ή προγραμματιστής που δημιουργεί εφαρμογές διακομιστή ColdFusion, το ColdFusion Builder είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα. Σας δίνει μεγάλη λειτουργικότητα και θα σας βοηθήσει να γράφετε ταχύτερα καθαρότερο κώδικα. Μόλις το δοκιμάσετε μόνοι σας, θα ανακαλύψετε αμέσως τα οφέλη.

Ενημερώθηκε: Αύγουστος 29, 2016

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Adobe ColdFusion Builder 2016

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων