Λογισμικό : πλίθα : Adobe Flash Builder

Adobe Flash Builder

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εκδότες κώδικα ActionScript και MXML
  • Τελευταία εργαλεία ανάπτυξης παιχνιδιών
  • Χρήσιμες δυνατότητες κωδικοποίησης, όπως η συμπλήρωση των δηλώσεων και η κατάρρευση του κώδικα
  • Επαγγελματικά εργαλεία δοκιμής και εντοπισμού σφαλμάτων

Το Adobe Flash Builder είναι ένα IDE που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εφαρμογών με τις γλώσσες ActionScript και MXML και το Flex framework ανοιχτού κώδικα. Το IDE σας επιτρέπει να δημιουργείτε και εφαρμογές πολλαπλών πλατφορμών και πλούσιες εφαρμογές Internet. Το Flash Builder ήταν προηγουμένως γνωστό ως Flex Builder πριν από την έκδοση 4.

Το IDE διαθέτει συντάκτες κώδικα ActionScript και MXML καθώς και a WYSIWYG για να τροποποιήσετε τις εφαρμογές MXML. Η εφαρμογή συνοδεύεται από τα τελευταία εργαλεία ανάπτυξης παιχνιδιών, τα οποία περιλαμβάνουν βελτιωμένες ροές εργασίας για κινητές συσκευές και υποστήριξη για εργαζόμενους στο ActionScript. Το Flash Builder σάς βοηθά να κωδικοποιήσετε ταχύτερα, δίνοντάς σας χρήσιμες δυνατότητες κωδικοποίησης, όπως την ολοκλήρωση των δηλώσεων, τα πρότυπα κώδικα, την υποστήριξη refactoring, την κατάρρευση του κώδικα, την επισήμανση μη έγκυρων αναφορών και το χρωματισμό σύνταξης.

Το Flash Builder παρέχει επαγγελματικά εργαλεία ελέγχου, όπως παρακολούθηση δικτύου, υποστήριξη δοκιμών μονάδων και προφίλ, που σας βοηθούν να δημιουργήσετε ένα πλήρως λειτουργικό προϊόν. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε σφάλματα και να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε έναν κινητό εξομοιωτή ή σε μια τοπικά συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Το Flash Builder χρησιμοποιείται κυρίως από προγραμματιστές εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις γλώσσες ActionScript και MXML και το Flex framework ανοιχτού κώδικα. Το IDE παρέχει χρήσιμες δυνατότητες κωδικοποίησης, τα πιο πρόσφατα εργαλεία ανάπτυξης παιχνιδιών, καθώς και χαρακτηριστικά αποσφαλμάτωσης και δοκιμής. Αν ψάχνετε για ένα IDE για την ανάπτυξη πλούσιων εφαρμογών Internet και επιτραπέζιων υπολογιστών, ειδικά των παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τις γλώσσες ActionScript και MXML και το πλαίσιο Flex, δοκιμάστε το Adobe Flash Builder.

Ενημερώθηκε: Μάιος 11, 2015

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Adobe Flash Builder 4.7 Premium

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων