Λογισμικό : Andras Belicza : Scelight

Scelight

Έκδοση
4
Πλατφόρμα s
Άδεια Shareware
Κατηγορία Gaming

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Analyze and manage StarCraft II replays
  • View in-depth statistics on gameplay
  • Display player league information and a summary of games on a calendar

Scelight is a cross-platform utility that allows StarCraft II gamers to analyze game replays. The program opens and extracts information from .SC2REPLAY files that StarCraft II saves after a game is complete. Scelight is the successor to Sc2gears and adds features not available in Sc2gears. Users can register Scelight for a fee to unlock more features and to remove the short wait time when starting the software.

When viewing a replay in Scelight, you can analyze information such as actions per minute (APM), the sequence of game events, build orders, and map information. You can also view the chat log typed by players during the match. Information can be plotted on line graphs and maps.

Scelight is an impressive utility for StarCraft 2 gamers, providing a full range of analysis tools. If you’re looking to fine-tune your skills as a StarCraft II player or just to look at your replays for fun, this utility will help you analyze how you play the game. Keep in mind that, while this program runs on Mac, Windows, and Linux platforms, you'll need to install the Java Runtime Environment in order to run it.

Ενημερώθηκε: Μάρτιος 11, 2014

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Scelight 4

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων