Λογισμικό : Είδος χορού : Cakewalk SONAR

Cakewalk SONAR

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Supports a variety of audio formats such as AVI and MPEG
  • Comes with advanced vocal, guitar, and drum features
  • Provides a command center for installing the latest updates
  • Allows you to quickly share projects to YouTube, Facebook, and Twitter

Cakewalk SONAR is a digital audio workstation (DAW) for Windows. The software allows you to create, arrange, edit, enhance, and mix vocals and instruments to produce the exact sound you want. It also comes with a membership program that offers continuous updates such as improvements, video tutorials, and fixes.

SONAR supports a variety of audio formats including AVI, MPEG, WMV, and MOV, while allowing you to export to popular formats such as AIFF, FLAC, AU, and WAV. The DAW's interface provides different views for bringing your songs to life including a piano roll view, songwriter and composer view, and track view. SONAR comes with a large amount of features to help you customize and create your audio, which includes an extensive suite of virtual instruments, track templates, and step sequencers.

SONAR is available for purchase as three separate versions through monthly payments or a one-time payment that must be renewed every year. The three versions are tailored to different levels of users, whether you are a casual musician or a professional music producer. Cakewalk SONAR is a premiere DAW that will assist Windows users to create, arrange, edit, enhance, and mix their vocals and instruments.

Ενημερώθηκε: Μάιος 29, 2015

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Cakewalk SONAR X3

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων