Λογισμικό : Χρυσό Λογισμικό : Golden Surfer λογισμικού

Golden Surfer λογισμικού

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υποστηρίζει μια ποικιλία μορφών δεδομένων και πλέγματος
  • Μετατρέπει τα δεδομένα σας σε επαγγελματικούς χάρτες
  • Παρέχει μια μεγάλη ποσότητα μεθόδων άλεσης
  • Παρέχει εκτεταμένο έλεγχο στις παραμέτρους άλεσης

Το Golden Surfer Software είναι μια εφαρμογή χαρτογράφησης επιφανειών, λείανσης και 3D. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μοντελοποίηση χαρτών εδάφους και βάθους, την απεικόνιση τοπίων, την ανάλυση επιφανειών και τη χαρτογράφηση επιφανειών 3D.

Το Surfer υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων και μορφών πλέγματος, συμπεριλαμβανομένων των GSI, SRF, HDF, CSV, DXF, ECW, ASC, ERS και TAB. Η μηχανή παρεμβολής λαμβάνει τα δεδομένα σας XYZ και τα μετατρέπει σε χάρτες επαγγελματικής εμφάνισης. Μπορείτε να απεικονίσετε τα δίκτυά σας ως μια ποικιλία χαρτών όπως 3D επιφάνεια, περίγραμμα, λεκάνη απορροής, φορέα, 3D wireframe, υπόστεγο θέα, σκιασμένη ανακούφιση και εικόνα. Η εφαρμογή παρέχει περισσότερες μεθόδους πλέγματος και έλεγχο των παραμέτρων πλέγματος από οποιοδήποτε άλλο πακέτο λογισμικού στο πεδίο του.

Το Surfer χρησιμοποιείται στον επιστημονικό τομέα μελέτης από γεωλόγους, υδρολόγους, αρχαιολόγους, βιολόγους, ωκεανογράφους, κλιματολόγους, ιατρικούς ερευνητές και γεωφυσικούς. Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό δεδομένων και μορφότυπων πλέγματος και σας δίνει πλήρη έλεγχο της εμφάνισης των χαρτών σας δεδομένων. Εάν εργάζεστε στον επιστημονικό τομέα και χρειάζεστε ένα εργαλείο απεικόνισης χαρτών για τα δεδομένα XYZ σας, το Golden Software Surfer είναι ένα λογικό κόστος λογισμικού που θα κάνει τη δουλειά του.

Ενημερώθηκε: Απρίλιος 11, 2016

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Golden Surfer λογισμικού 13

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων