Λογισμικό : HotDocs : HotDocs

HotDocs

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υποστηρίζει αρχεία Word, WordPerfect και PDF
  • Δημιουργεί πρότυπα που αυτοματοποιούν και βελτιώνουν τη διαδικασία δημιουργίας εγγράφων
  • Σας επιτρέπει να εισάγετε απλές ή σύνθετες, υπολογισμένες μεταβλητές
  • Έρχεται με μια ποικιλία από προσυσκευασμένες λειτουργίες

Το HotDocs είναι μια σουίτα εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση της δημιουργίας επαγγελματικών εγγράφων. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, να αυξήσει την ακρίβεια και να μειώσει τον κίνδυνο κατά την προετοιμασία εγγράφων, όπως καταπιστεύματα, διαθήκες, δάνεια και συμβάσεις.

Η σουίτα περιλαμβάνει εργαλεία ανάπτυξης, λογικό πυρήνα και τεχνολογίες στρώματος χρήστη για τη δημιουργία, το χειρισμό και την ανάπτυξη εγγράφων. Το HotDocs λειτουργεί μέσα από τους επεξεργαστές κειμένου Microsoft Word και Corel WordPerfect και μετατρέπει τον επεξεργαστή κειμένου ή PDF αρχείου σε ένα πρότυπο HotDocs. Αυτά τα πρότυπα παρουσιάζουν μια σειρά από φόρμες συλλογής δεδομένων που ονομάζονται Συνεντεύξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη δημιουργία εγγράφων προσαρμοσμένων στις συναλλαγές. Το HotDocs είναι συμβατό με διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας εργασίας σας, του περιβάλλοντος διακομιστή, του cloud HotDocs ή ενσωματωμένων σε ιστοσελίδες ή στις δικές σας προσαρμοσμένες ροές εργασίας.

Το HotDocs είναι ένα μεγάλο σύνολο εργαλείων για νομικά, ασφαλιστικά, τραπεζικά και κυβερνητικά περιβάλλοντα. Η σουίτα χρησιμοποιείται από μικρές δικηγορικές εταιρείες, τράπεζες Fortune 50 και ασφαλιστικές εταιρείες. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν πρότυπα από γνωστά αρχεία Word, WordPerfect και PDF για αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας εγγράφων. Εάν εργάζεστε σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία, το HotDocs θα αποδειχθεί πολύτιμο πλεονέκτημα.

Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 20, 2014

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν HotDocs 11

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων