Λογισμικό : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υποστηρίζει όλες τις σημαντικές γλώσσες προγραμματισμού
  • Επιτρέπει τις επεκτάσεις του προγράμματος επεξεργασίας μέσω πακέτων
  • Μπορεί να καταγράφει μακροεντολές για να αυτοματοποιήσει την κουραστική εργασία
  • Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως αναδίπλωση πηγαίου κώδικα και παγκόσμια αναζήτηση και αντικατάσταση έργου

Το MacroMates TextMate είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που επιτρέπει διάφορες εργασίες, όπως επεξεργασία πηγαίου κώδικα, γραφή σεναρίων, εκτέλεση ερωτημάτων SQL και δημιουργία καταχωρήσεων ιστολογίου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει όλες τις σημαντικές γλώσσες προγραμματισμού και εκτελείται στην πλατφόρμα Mac. Από την έκδοση 2, η MacroMates κατέστησε διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα TextMate σε προγραμματιστές που θέλουν να κάνουν προσαρμοσμένες τροποποιήσεις στον επεξεργαστή.

Το TextMate σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε εντολές, μακροεντολές, πρότυπα και αποσπάσματα για να οργανώσετε και να δημιουργήσετε τον πηγαίο κώδικα. Το TextMate προσφέρει μια δυνατότητα εύρεσης και αντικατάστασης που βρίσκει γρήγορα και αντικαθιστά κείμενο με διάφορες επιλογές φίλτρου. Ο επεξεργαστής κειμένου διαθέτει τη δυνατότητα να επισημάνει και να επεξεργαστεί πολλά μπλοκ κώδικα χρησιμοποιώντας πρόσθετους δρομείς. Το TextMate προσφέρει επίσης έξυπνη ολοκλήρωση, η οποία προβλέπει τι πρόκειται να πληκτρολογήσετε για να σας βοηθήσει να κωδικοποιήσετε πιο γρήγορα.

Το TextMate σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον επεξεργαστή με τα Bundles. Με τις δέσμες, μπορείτε να προσθέσετε γραμματικές γλώσσας, καθώς και να συνδυάσετε μακροεντολές, αποσπάσματα κώδικα, εντολές, πρότυπα και άλλες συντομεύσεις σε ένα πακέτο για τον επεξεργαστή. Κάθε δέσμη προσφέρει πλήκτρα πρόσβασης τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν για εισαγωγή στον κώδικα σας, πράγμα που σας βοηθά να αναπτύξετε τον πηγαίο κώδικα πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες δέσμες ανάλογα με τις αναπτυξιακές σας ανάγκες.

MacroMates Το TextMate είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε προγραμματιστή. Υποστηρίζει όλες τις κύριες γλώσσες προγραμματισμού, τις συντομεύσεις κωδικών-κλειδιών και τις δέσμες για την επέκταση του προγράμματος επεξεργασίας. Οποιοσδήποτε σχεδιαστής ή προγραμματιστής Mac που εργάζεται στον κώδικα θα πρέπει να δώσει στον επεξεργαστή έναν πυροβολισμό.

Ενημερώθηκε: Σεπτέμβριος 25, 2018

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν MacroMates TextMate 2

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων