Λογισμικό : OpenSSL : OpenSSL

OpenSSL

Έκδοση
1
Πλατφόρμα s
Άδεια Open Source
Κατηγορία Internet

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ανοικτό λογισμικό που διατίθεται σε διάφορες πλατφόρμες
  • Εφαρμόζει πρωτόκολλα SSL και TLS για ασφαλή μετάδοση δεδομένων
  • Περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη κρυπτογραφικών λειτουργιών

Το OpenSSL είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Secure Sockets Layer (SSL) και πρωτόκολλα ασφάλειας μεταφραστικού επιπέδου (TLS). Το εργαλείο είναι δωρεάν για χρήση με την άδεια OpenSSL και την άδεια SSleay και είναι διαθέσιμο για Windows, OS X και Linux.

Το OpenSSL toolkit χρησιμοποιείται από πολλά συστήματα ανοικτού κώδικα, όπως οι παραλλαγές του Linux, και η πλειοψηφία των web servers στο Internet, όπως ο διακομιστής HTTP Apache. Τα πρωτόκολλα SSL και TLS, τα οποία εφαρμόζει το OpenSSL, επιτρέπουν την ασφαλή αποστολή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου με κρυπτογράφηση δεδομένων, ώστε τα τρίτα μέρη να μην έχουν πρόσβαση στη μετάδοση δεδομένων. Το σετ εργαλείων περιλαμβάνει επίσης μια κρυπτογραφική βιβλιοθήκη με εφαρμογές συμμετρικών κρυπτών, λειτουργιών κατακερματισμού, αλγορίθμων δημόσιου κλειδιού και άλλων κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

Το OpenSSL είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε όλο το Διαδίκτυο. Εντούτοις, ήταν ευάλωτη στην τρομακτική κρίση, η οποία προκάλεσε μεγάλο αριθμό διακομιστών να είναι επιρρεπείς σε μια επίθεση. Σε απάντηση στο Heartbleed, ο πηγαίος κώδικας του OpenSSL έλαβε περισσότερη προσοχή από προγραμματιστές που προσπαθούν να το καταστήσουν ασφαλέστερο, γεγονός που αποδίδει τη βιωσιμότητα του OpenSSL toolkit.

Ενημερώθηκε: Αύγουστος 28, 2014

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν OpenSSL 1

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων