Λογισμικό : Schism Tracker : Schism Tracker

Schism Tracker

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Προσαρμοσμένη βιβλιοθήκη Modplug για καλύτερη αναπαραγωγή αρχείων .IT Impulse Tracker
  • Επεξεργασία αρχείων Tracker, όπως .MOD, .S3M και .XM
  • Τροποποιήστε την εμφάνιση της γραμματοσειράς UI

Το Schism Tracker είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μουσικής. Το πρόγραμμα είναι μια εφαρμογή του Impulse Tracker και είναι διαθέσιμη για Windows, OS X και Linux.

Η εφαρμογή φαίνεται και λειτουργεί παρόμοια με το πρόγραμμα Impulse Tracker. Το Schism Tracker βασίζεται σε μια τροποποιημένη έκδοση του κινητήρα Modplug, η οποία σας επιτρέπει να αναπαράγετε διάφορες μορφές μουσικής Tracker και να έχετε καλύτερη αναπαραγωγή του Impulse Tracker (.ΤΟ) αρχεία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα για να αναπαραγάγετε και να επεξεργαστείτε άλλα αρχεία μουσικής Tracker, όπως π.χ. .XM, .S3Mκαι .MOD.

Το Schism Tracker είναι χρήσιμο για την αναπαραγωγή και την επεξεργασία της μουσικής Tracker. Έχει σχεδιαστεί για χρήστες που δεν έχουν την πολυτέλεια να αγοράζουν ακριβό εξοπλισμό και, δυστυχώς, μοιάζουν. Ενώ ορισμένοι χρήστες μπορεί να το θεωρούν χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία μουσικής, υπάρχουν πολλές άλλες καλύτερες επιλογές.

Ενημερώθηκε: Σεπτέμβριος 29, 2014

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν Schism Tracker 1

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων