Λογισμικό : TaxAct : TaxAct

TaxAct

Ανασκόπηση λογισμικού

Κύριες λειτουργίες

Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ετοιμάζει φορολογικές δηλώσεις των ΗΠΑ και των ομοσπονδιακών αρχών
  • Παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα
  • Προσφέρει δωρεάν φοροτεχνικές συμβουλές
  • Εξασφαλίζει τη μέγιστη επιστροφή χρημάτων και ακρίβεια 100%

Το TaxAct είναι ένα πρόγραμμα φορολογικής προετοιμασίας που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των ΗΠΑ και των κρατικών φορολογικών δηλώσεων. Παρέχει μια οικονομικά αποδοτική εμπειρία.

Το TaxAct είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή στα Windows ως download στα ακόλουθα εκδόματα:

Η διεπαφή TaxAct παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα με απλές, ευθείες ερωτήσεις. Το πρόγραμμα εγγυάται μια ακριβή απόδοση 100% και τη μέγιστη δυνατή επιστροφή χρημάτων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής, το πρόγραμμα εμφανίζει την τρέχουσα υπολογισμένη συνολική επιστροφή φόρου ή ποσό οφειλόμενου φόρου. Εάν κάνετε ερώτηση ή έχετε σύγχυση με την επιστροφή χρημάτων ή το οφειλόμενο ποσό, το TaxAct προσφέρει τεχνική βοήθεια μέσω του Κέντρου Απαντήσεων και δωρεάν βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το TaxAct είναι ένα σταθερό εργαλείο για να σας βοηθήσουμε να καταθέσετε τους φόρους σας. Παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα και εγγυάται την ακρίβεια 100% στις αποδόσεις σας. Το TaxAct ενδέχεται να μην προσφέρει την ίδια τεχνική βοήθεια και την ίδια ποσότητα λειτουργιών όπως Intuit TurboTax or Φορολογικό Λογισμικό Block H & R αλλά είναι διαθέσιμο για πολύ λιγότερο. Το TaxAct αποδεικνύεται οικονομικά αποδοτικό και χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ΗΠΑ και των κρατικών φορολογικών αρχών.

Ενημερώθηκε: Ιανουάριος 17, 2019

▶ Άλλες επεκτάσεις αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν TaxAct 2018

Υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Πρόσθετες σχετικές μορφές αρχείων